فریاد

دل

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است

                                        شیشه بشکسته را پیوند بستن مشکل است

بر حامالان را بر دوش کشیدن تنگ نیست

                                    زیر بار منت نامرد رفتن مشکل است

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 10:1  توسط بهزاد  |